Färdplan mot nollutsläpp – tillåter massvis med utsläpp

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Förra sommaren gav alliansregeringen Naturvårdsverket i uppgift att ta fram en plan för ett klimatneutralt Sverige 2050. Idag presenterade Lena Ek rapporten Färdplan 2050 – som ska lägga grunden till Sveriges långsiktiga klimatpolitik. Tolkningen av klimatneutralt visade sig dock inte vara självklar och resultatet som presenterades innebär att Sverige fortfarande kan släppa ut en tredjedel av det vi gör idag. 

Färdplan 2050 är dessvärre inte en färdplan mot ett koldioxidneutralt Sverige. Den tillåter nämligen att Sverige 2050 får släppa ut 10-30 miljoner ton koldioxid vilket är en tredjedel av det vi släpper ut idag. Detta för att rapporten räknar med skog och mark som koldioxidbindare, lagring av koldioxid och för att den föreslår att Sverige ska jobba för utsläppsminskningar utomlands, en metod som fått kritik från bland andra Riksrevisionen för att vara ineffektiv och osäker. Skulle alla göra som Sverige skulle heller inte utsläppsminskningar utomlands vara billigare.

Rapporten Färdplan 2050 bygger på att prata om nettoutsläpp vilket innebär att Sverige kan släppa ut massvis med koldioxid så länge som siffran för Sverige i slutändan hamnar på noll. Vad är då felet med det? Det är helt enkelt inte en långsiktig eller schyst lösning. Sverige är unik med stora skogsmarker och det utnyttjar rapporten genom att tillåta framtida utsläpp som tas upp av skogen. Istället bör skogens upptag av koldioxid ses som att den samlar in åtminstone lite av de stora mängder vi redan släppt ut sedan industrialiseringen började. Att använda skogen för att kunna släppa ut ännu mer är inte hållbart. Den här metoden riskerar att undergräva vårt förtroende i klimatfrågan och framstå som att vi vill köpa oss fria från ansvar. 

Miljö online2

Liknande artiklar