Gamla svenska pengar – men varifrån tas de?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Som vi redan rapporterat, var Sverige under stark press att leverera klimatpengar efter att inte bara Storbritannien och Tyskland utan även länder som Qatar gjort det. I sitt tal i COP idag utlovade Lena Ek två miljarder svenska kronor i bilaterala klimatpengar och 500 miljoner kronor för multilaterala klimatsatsningar. Men summan tas i sin helhet från Sidas befintliga biståndsanslag.

Lena Ek valde att presentera summan på svenska ”two billion Swedish cronor”, kanske för att det låter mycket mer än om det uttrycks i euro eller dollar, som andra gjorde? Miljö- och biståndsrörelsen gjorde direkt tummen ner; det är inte ”nya och additionella medel” utan innebär neddragningar på andra håll. Exakt vad är inte klart eller har åtminstone inte presenterats än.

Vilka satsningar blir inte av på grund av klimatfinansieringen? Med 4 minuter och 5 sekunder var Lena Eks tal det kortaste dittills. Kanske var det inte så bekvämt i talarstolen?

/Mattias Goldmann, på plats i Doha

Miljö online2

Liknande artiklar