Miljöbudgetbråk mellan S och M

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

”Vi når inte 14 av 16 miljömål”, hävdar Socialdemokraterna. ”Sverige har kanske världens högsta ambitioner när det gäller miljö- och klimatpolitik”, hävdar Moderaterna.

I torsdags debatterades det för fullt i riksdagen om vilken roll som miljö och naturvården egentligen spelar i regeringens budgetproposition för 2013. Hur mycket pengar bör Sverige satsa på miljöarbetet under de kommande åren? Behövs det sänkta eller höjda anslag? Det var några av frågorna som kom upp.

På plats i riksdagens kammare för att diskutera det som kallas utgiftsområde 20 (som rymmer allt från skyddandet av värdefull natur och åtgärder för havs och vattenmiljö till sanering av förorenade områden och miljöövervakning) fanns Anita Brodén (FP), Roger Tiefensee (C), Irene Oskarsson (KD), Jens Holm (V), Helena Leander (MP) och Josef Fransson (SD). Det mest laddade replikskiftet, som du kan se här nedan, skedde dock mellan Socialdemokraternas Matilda Ernkrans och Moderaternas Johan Hultberg.

Hela debatten, över två timmar lång, hittar du här.

Miljö online2

Liknande artiklar