Sammanfattning COP: Qatastrofen i Qatar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Så kom det till ett avgörande på COP18, och det blev som många trodde – Qatastrof.

Efter mer än ett dygns försening är klimattoppmötet i Doha över. Här är en sammanfattning av besluten som togs:

1. Ny period för Kyotoprotokollet. Protokollets andra åtagandeperiod klubbades igenom och blev hela åtta år lång, vilket förhindrar oss från att klubba mer ambitiösa åtaganden innan 2020. Åtagandeperioden innehåller inte heller några ökade ambitioner i utsläppsminskningar, utan bara en lista på åtaganden som redan var kända. En lång och oambitiös åtagandeperiod är alltså det sämsta tänkbara alternativet.

2. Utsläppsrätter förs över. Den infekterade frågan om hur man ska hantera de överblivna utsläppsrätterna från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod avgjordes. Resultatet blev en besvikelse, utsläppsrätterna kommer att föras över till den andra åtagandeperioden. Dock kommer de vara svårare att handla med och använda.

3. Inga nya pengar till fattiga länder. Klimatfinansieringen till fattiga länder har varit en het fråga. Dessvärre innebär beslutet inget nytt på den fronten. Inga rika har presenterat seriösa ambitionsökningar i fråga om att ge pengar till den gröna fonden. Det enda som sägs i beslutet är att ”länder uppmanas att fortsätta ge ungefär den summa de ger nu”.

4. Inga framsteg i frågan om ett större globalt avtal. FN har två förhandlingsspår om avtal som ska täcka fler länder och vara mer ambitiöst. Ett av dessa förhandlingsspår las ner under mötet och det andra spåret hann man knappt förhandla på. Allt sköts istället på framtiden. 

Det är bara att konstatera. 2012 har varit ett förlorat år på klimatfronten. Återigen har världens ledare svikit framtida generationer.

Miljö online2

Liknande artiklar