Borg hindrar 8/10 mätbara klimatåtgärder

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringen har skrotat 8/10 av klimatberedningens mätbara förslag och Anders Borg bär skulden, det menar Miljöpartiet i en ny rapport.

Klimatberedningen var en parlamentariskt sammansatt grupp, vilket betyder att alla dåvarande riksdagspartier var representerade. De började sitt arbete 2007 och avslutade det med att lägga fram ett förslag till svensk långsiktig klimatpolitik 2008.När de lanserade förslaget lät det så här:

– Det finns en samsyn om den stora utmaning som klimatförändringarna innebär. Jag vill idag därför särskilt betona att Beredningen enats om de långsiktiga målen för klimatpolitiken och om en omfattande handlingsplan till år 2020 säger Hans Jonsson, ordförande i Klimatberedningen.

Idén med att jobba i en parlamentariskt sammansatt beredning är att åtgärderna ska ha så brett stöd som möjligt, för att den politiska riktningen ska vara densamma även vid regeringsskifte. Nu blev inte den politiska inriktningen densamma, ens med samma regering.Finansminister Anders Borg är den som enligt rapporten bär ansvaret för att ingenting händer. Borg har tidigare systematiskt motarbetat miljöåtgärder och pratar bara klimat när han måste.Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin säger till DN:

– Vi upplever inte att det är svårt att få miljöministern att förstå vad som behöver göras. Men det verkar vara i finansdepartementet hos Anders Borg som förslagen stoppas, säger språkröret Gustav Fridolin till DN.

Här är de mätbara förslagen som Borg inte genomför:

  1. Kapacitetsökning av järnvägen med minst 50%
  2. Investeringsbidrag till biogasanläggningar m.m
  3. Höjd drivmedelsskatt med 70 öre per liter
  4. Indexering av drivmedelsskatten efter BNP
  5. Co2-baserad förmånsbeskattning
  6. Kilometerskatt för godstransporter
  7. Skatt på fluorerade växthusgaser
  8. Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsförmån

Tillsammans skulle dessa åtgärder kunna minska Sveriges utsläpp med sju procent.

Miljö online2

Liknande artiklar