Intresset för energisnåla hus ökar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Efterfrågan på energisnåla hus och passivhus har ökat den senaste tiden, rapporterar Branschaktuellt efter en intervju med energisamordnare Svante Wijk på NCC Construction.

De menar att det är ”uppenbart att energipriser, miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga drivkrafter vid planering och projektering av alla nya fastigheter även om man inte alltid bygger enligt passivhusstandard”.

En stor del av husägarna tycker att energisnåla hus är viktigt när de köper ny bostad. NCC har tillsammans med Skanska och Peab skapat en arbetsgrupp på 30 personer för att kunna vidareutbilda i hur passivhus byggs för de framtida byggnationerna.

För att det ska få kallas passivhus ska bland annat byggnaden  endast ha 15 W värmeförluster per kvadratmeter vid vissa temperaturer och dessutom vara lufttät. Endast en femtedel av dagens byggnadskrav rörande köpt värmeenergi behövs, enligt Passivhuscentrum där du kan läsa mer.

Miljö online2

Liknande artiklar