Anrikat uran slängs på soptippen

Foto: Justin Ritchie

I Västerås slänger företaget Westinghouse Electric radioaktivt avfall på soptippen Gryta. De finns inget tillstånd för slutförvaring av radioaktivt avfall på anläggningen och halten kontrolleras inte, rapporterar Ny Teknik. Gryta ligger 5 km från Västerås centrum och 600 meter från bostäder.

Westinghouse dumpar driftsavfall från produktionen av kärnbränsle, styrstavar och komponenter till kärnkraftsindustrin. Avfallet består till stor del av kalkmassa som bildas vid anrikning av uran och innehåller små restmängder. Tidigare har deponering av avfall från Westinghouse Electic stoppats i Skövde sen gränsen för tillåtet radioaktivt avfall på 400 kg hade överstigits och nått 1500 kg. Delar av det har nu lagts på Gryta.

2009 dumpade Westinghouse sammanlagt 41 kg rent uran på Gryta. År 2010-2012 har det årliga avfallet legat på 10-13 kg, jämfört med 25 kg totalt under hela 90-talet. Även om Gryta inte har tillstånd för slutförvaring har Westinghouse fått dispens från Strålsäkerhetsmyndigheten för att dumpa avfallet på platsen.

Miljö online2

Liknande artiklar