Bättre reningsteknik mot förorenande läkemedelsrester

Foto: Ccrobert

Sciencedaily rapporterar att forskare vid KTH i Stockholm tagit fram en bättre metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 

Tekniken, s.k. membrandestillation, bygger på att vattnet passerar genom ett membran som fångar upp läkemedelsresterna. Vid försök i Hammarby sjöstad lyckades forskarna reducera halterna av substansen Oxazepam från 282 nanogram/liter vatten till 2 nanogram/liter, en vanlig behandling skulle ha lämnat halten i stort sett oförändrad. 

Att kunna rena avloppsvatten från läkemedelsrester skulle vara ett viktigt steg på vägen mot att minska mänsklig påverkan på vattenmiljöer. Läkemedelsrester som följer med avloppsvatten ut i naturen har visat sig kunna ha negativ påverkan på växter och djur i det mottagande vattnet, hur stort eller litet problemet är kan man iofs inte säga än eftersom det finns stora kunskapsluckor. Det senaste exemplet är att det visat sig att aborrars beteende påverkas av just Oxazepam; aborrar som exponerats för halter som ibland påträffas i vattenmiljöer nära reningsverk var aktivare, mindre sociala och hade ett högre födointag än aborrar i opåverkade vatten.

Miljö online2

Liknande artiklar