Försvarsmaktens vindkraftsmotståndare stöter på patrull i Alingsås

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ett av de största hindren för utbyggnaden av vindkraften i Sverige i dag är Försvarsmakten.

I Dagens Nyheter kunde man i september förra året läsa en debattartikel skriven av företrädare från tre stycken vindkraftsbolag som menar att försvarets vindkraftsrestriktioner söder om Gävle nu sammanlagt motsvarar mer än halva landytan (51 procent).

Framför allt beror de här restriktionerna på att Försvarsmakten (en myndighet som styrs av riksdag och regering) inrättat så kallade stoppområden för vindkraft omkring de tio kvarvarande militära flygplatserna.

Debattörerna skriver:”Nu är det alltså upp till regeringen att avgöra om försvaret ska få fortsätta att på oklara grunder hindra vindkraftsinvesteringar i södra Sverige, med de omfattande konsekvenser för sysselsättningen som detta får.”

I Alingsås Tidning kan man i dag dock läsa att Försvarsmakten har stött på patrull i Alingsås kommun. Här har försvaret nämligen sedan tidigare motsatt sig byggandet av två vindkraftverk i Bjärke. Så här skriver Alingsås Tidning: ”Försvarsmakten pekar på att de planerade vindkraftverken ligger inom Såtenäs flygflottiljs inflygningsområde där ett objekt max får vara på 270 meter över havet. De planerade vindkraftsverken är 304 meter över havet.”

Men nu visar det sig alltså att tjänstemännen på Alingsås kommun trotsar Försvarsmakten och säger ja till de två vindkraftverken. Man tycker nämligen inte att försvaret har lyckats motivera på vilket sätt vindkraftverken utgör en risk.

– De har inte lyckats visa hur det här innebär en påtaglig fara för riksintressen. Det måste de motivera och därför har de fått yttra sig igen, men det kommer inget nytt från dem, säger stadsarkitekt Ola Ljungman, till Alingsås Tidning.

AT:s reporter frågar Ljungman: Hur vanligt är det att kommunen sätter sig emot Försvarsmakten?– Det vet jag faktiskt inte, säger Ola Ljungman. Men det här betyder att Alingsås menar allvar med sin ambition att få till fler vindkraftverk i kommunen?– Ja, så skulle man kunna se det. Vi tror att det är det här kommunen vill.

Förslaget från samhällsbyggnadskontoret är nu att vindkraftsplanerna, som företaget Eolus Vind ligger bakom, ska godkännas.

Miljö online2

Liknande artiklar