Regeringen nekar gratis underskrift för Norrbottniabanan

Foto: Hans Braxmeier (Public domain)

Regeringen vill inte skriva under den projektansökan som Norrbottniabanan AB vill skicka till EU, trots att det skulle vara gratis för statskassan.

Projektplanen handlar om en inledande sträcka på 10 kilometer av projektet Norrbottniabanan. Hela banan är tänkt att vara 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan i sin helhet skulle enligt projektets hemsida halvera restiderna, minska transportkostnaderna med 30 procent och minska utsläppen av koldioxid med 80 000 ton per år.

För att få skicka vidare en ansökan om finansiering till EU, behöver regeringen skriva under den. Något som de alltså vägrar att göra, med hänvisning till att de inte vill föregå arbetet med en framtida åtgärdsplan, ett arbete som påbörjas först 2014. Att skriva under ansökan skulle inte belasta statskassan, eftersom ansökan bygger på en 50/50-delning av kostnaderna mellan Norrbottniabanan AB och EU.

Norrbottniabanan har tidigare förhandbeviljats projektbidrag från EU, vilket Supermiljöbloggen skrev om redan 2011.

Projektledaren Elisabeth Sinclair säger till Piteå-tidningen:

Nu är det bromskloss på för hela slanten. Jättetrist att regeringen är så anti och defensiva. Man undrar egentligen vad de vill med det här projektet?

Ett projekt som uppenbarligen går som tåget borde göra, är motorvägstunneln Förbifart Stockholm. Där har regeringen inga problem med att skriva under papper och lösa finansiering, trots att den sexfiliga motorvägen ökar utsläppen, medan Norrbottniabanan skulle minska dem. Detta dock kanske inte är så förvånande, eftersom finansminister Anders Borg har sagt att det är fem gånger viktigare att investera i väg än i järnväg.

Miljö online2

Liknande artiklar