Ändrade bilvanor på Skånes universitetssjukhus

Foto: Malmö Stad

En kampanj om hållbara resvanor som pågått sedan 2010 på Skånes universitetssjukhus har resulterat i att 12 procent av medarbetarna har ändrat sina bilvanor.

I sambandet med invigningen av Citytunneln år 2010 så genomfördes en undersökning kring resvanorna bland de ca 12 300 medarbetarna på Skånes universitetssjukhus (SUS). Undersökningen visade att 37 procent cyklade/gick till jobbet, 29 procent åkte kollektivt och 31 procent åkte bil.  Undersökningen visade också att tre fjärdedelar av personalen gick eller cyklade till jobbet när avståndet var mindre än 5 km. Sammanlagt genererade arbetsresorna 7200 ton Co2 per år, och för att påverka personalens resvanor så startades en kampanj.

Mellan 2010 och 2012 samarbetade Malmö och Lunds kommun med Skånetrafiken för att bygga ut cykelbanor och anpassa busstidtabeller för att passa arbetsscheman på sjukhuset. Malmö kommun genomförde kampanjen ”Hur kom du till jobbet idag?” kring betydelsen av cykling och SUS informerade personalen internt kring betydelsen av ändrade resvanor. Två år senare har 800 medarbetare ändrat sina resvanor med bil och utsläppen har minskat med 1000 ton Co2, men fortfarande bilpendlar ca en fjärdedel av personalen. Arbetet fortsätter dock och en attitydundersökning visar att 94 procent av de anställda är positiva till arbetsgivarens engagemang i frågan. 

Att minska utsläppen från transportsektorn är en av de största utmaningar som vi står inför i Sverige. SUS är ett inspirerande exempel på vad som kan göras på kort tid för att ändra bilvanor på arbetsplatser med många anställda.

Miljö online2

Liknande artiklar