Folkets val: förnybart före kärnkraft

Foto: Anders Hellberg

Ny opinionsundersökning från Svensk Energi visar att svenskarna vill satsa mest på förnybart.

Det är Svensk Energi som har låtit United Minds fråga 1 000 svenskar om hur mycket vi bör satsa på olika energislag under de kommande fem till tio åren. Folkets val är tydligt – det är förnybart som gäller.

Svensk Energi, som är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, skriver så här:

”Solkraft är det energislag som störst andel av svenskarna vill satsa mer på, åtta av tio anser att vi i Sverige bör öka användningen av solkraft under de närmaste 5-10 åren. En majoritet anser att vi bör satsa mer på vindkraft, vågkraft och kraftvärme. De flesta tycker även att användningen av vattenkraft bör öka eller hållas på dagens nivå, samtidigt som få anser att vi bör minska vattenkraften eller avstå helt.”

När det gäller de energislag som inte är förnybara skriver Svensk Energi så här:

”Åsikterna går isär när det gäller kärnkraften, varannan svensk tycker att vi bör satsa mer eller ungefär som idag, medan nästan lika många vill se en minskad satsning eller att vi bör avstå från kärnkraften helt och hållet. Undersökningen visar även att kolkraften är den i särklass minst populära energikällan när svenskarna får säga sitt. Åtta av tio anser att vi bör satsa mindre eller avstå från kolkraften helt och hållet.”

De exakta siffrorna finns här, (pdf).

Miljö online2

Liknande artiklar