KTH-forskare oroas över Carl Bildts syn på resande

Foto: Johan Ödmann, Regeringskansliet

”Vi behöver inte sluta flyga, men utvecklingen mot ständigt ökade transporter behöver brytas”, skriver forskarna i en replik till Bildt.

I söndags hade utrikesminister Carl Bildt (M) en debattartikel i Expressen där han framhåller att det är ”positivt att svenska folket i dag gör 25 procent fler utlandsresor än 2009”. Samtidigt menar Bildt att det ofta framförs ”krav på inskränkta möjligheter till resande”, där kraven motiveras ”främst med miljöargument”.

Bildt skriver:

”Om människor slutar resa och träffas är det på sikt skadligt för politisk stabilitet, världsekonomi och vetenskap. Och i förlängningen skulle det snarare riskera att förvärra den globala uppvärmningen.”

I dag får utrikesministern svar i Expressen från Göran Finnveden och Jonas Åkerman, professor respektive Tekn. Dr. i miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska högskolan.

Finnveden och Åkerman skriver att de visserligen är eniga med Bildt om resandets alla fördelar. Men när det gäller resandets nackdelar, att flygandet bidrar till klimatförändringar, att cirka tio procent av Sveriges utsläpp kommer härifrån och att dessa resor enligt de prognoser som finns ser ut att öka kraftigt – ”så blir resultatet att enbart flygresorna kommer fylla hela Sveriges utsläppsbudget innan 2050”.

Med detta följer, menar KTH-forskarna: ”Vi behöver inte sluta flyga, men utvecklingen mot ständigt ökade transporter behöver brytas.”

De avslutar sitt debattinlägg med en fråga:
”Vår utrikesminister tycker att det är märkligt att miljöargument används för att diskutera resandet. Det är oroande. Om vi inte får diskutera resandet, hur ska vi då nå klimatmålen?”

Miljö online2

Liknande artiklar