Ny rapport: förnybart elsystem möjligt till år 2030

Foto: Anders Hellberg

Svensk Vindenergi har tagit fram en ny rapport som visar att det inte är tekniska eller ekonomiska hinder som står i vägen för en övergång till en helt förnybar elproduktion, snarare är det den politiska viljan.

– Det går inte att blunda för att de första kärnkraftsreaktorerna närmar sig åldersstrecket och att det kommer att krävas stora investeringar i ny elproduktion de kommande åren. Kostnaderna för förnybar el blir allt lägre och en elförsörjning som helt baseras på förnybara energikällor är möjlig, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

I en debattartikel i Göteborgsposten skriver Lundström tillsammans med bland annat Lennart Söder från KTH och Lars J Nilsson från Lunds universitet att potentialen för förnybar el i Sverige är mycket stor.

”Enbart de redan tillståndsgivna vindkraftsprojekten skulle kunna producera 30 TWh el, vilket motsvarar ungefär halva kärnkraftproduktionen förra året.”

Man skriver vidare att det nu är dags för politikerna att på allvar ta tag i detta.

”Regeringen och Socialdemokraternas Stefan Löfven måste ge klara besked. Hur tryggas den långsiktiga tillförseln av el? Vad händer om ingen vill investera i ny kärnkraft?”

Rapporten På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030, kan laddas ner här (pdf).

Miljö online2

Liknande artiklar