Över 60 000 kräver hållbart jordbruk

Foto: Naturskyddsföreningen

Den som inte vill se sina skattepengar gå till ”jordbruksstöd som utarmar biologisk mångfald, förorenar vatten, mark och livsmedel eller bidrar till klimatförändringarna”, har fram tills i morgon en möjlighet att skicka ett tydligt budskap till politikerna i Bryssel.

Det är miljö- och bondeorganisationer från hela EU som har ett upprop riktat till de folkvalda Europaparlamentarikerna som just nu håller på att se över EU:s jordbrukspolitik. Allmänheten ges här en chans att uppmana politikerna att stödja ekologisk odling och jordbruk med höga naturvärden och samtidigt se till så att lantbrukare som får stöd måste använda god jordbrukarsed som gynnar miljön.

Från Sverige är det Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna som står bakom kampanjen.

Du hittar uppropet här.

Miljö online2

Liknande artiklar