Solkraft nu lönsamt utan subventioner

Foto: (Public domain)

De närmaste åren kommer flera länder uppleva en revolution på elmarknaden när solcellerna tar över en stor del av energiförsörjningen, det förutspår ett av världens största finansbolag UBS. Och det kommer att ske även om staten inte skjuter till några pengar.

I en rapport med titeln ”The unsubsidised solar revolution” argumenterar UBS för att solel redan idag är lika billigt som el från elnätet i södra Tyskland och medan priset på solceller förväntas fortsätta falla räknas priset på el från elnätet att stiga. Därmed tror UBS att solceller kommer att bli en självklarhet på taken i Tyskland, Italien och på lite längre sikt även Spanien, av rent ekonomiska skäl.

Redan 2020 skulle 18 % av elkonsumtionen i de här länderna kunna komma från solkraft, och de företag och hushåll som då väljer att investera i solceller på sina tak kommer få sin el 30 % billigare, siffror som är beräknade utifrån ett scenario utan subventioner.  Prisskillnaden mellan el från elnätet och från solkraft kommer bli extra tydlig om ett par år när priset på batterier har sjunkit, menar UBS. Då kan konsumter välja att spara energi och använda sin egenproducerade el under de perioder då priset från elnätet är som högst, något som kommer leda till kraftigt minskade vinstmarginaler för elbolagen, men en stor vinst för miljön och de människor som valde att satsa på förnybart.

Bilden nedan illustrerar den beräknade prisskillnaden. PV = solceller.

Miljö online2

Liknande artiklar