Sverige saknar 2 miljarder i klimatfinansiering till fattiga länder

Foto: geralt

2 miljarder per år. Så mycket saknar den svenska budgeten för att uppfylla klimatfinansieringen som bestämdes i Köpenhamn, enligt Diakonia. 

På klimatmötet i Köpenhamn bestämde sig världens rikare länder sig för att de ska kompensera de fattigare länderna med 100 miljarder dollar i klimatfinansiering årligen från 2020. Dessa pengar får enligt avtalet inte komma ifrån den vanliga biståndsbudgeten, utan ska vara nya och utöver. Ändå är det vanligt att de rika länderna vill ta pengarna ifrån sin biståndsbudget.

Nu har biståndsorganisationen Diakonia gjort den första beräkningen på vad finansieringen skulle innebära för Sverige. De har kommit fram till att vi behöver bidra med 4,2 miljarder kronor årligen från 2020. Till dess, föreslår Diakonia en upptrappning av summan från 2 miljarder kronor varje år från och med 2014. Regeringen har bara budgeterat 0,5 miljarder kronor, men de är tagna från den ordinarie biståndsbudgeten, i brott med överenskommelsen.

Petter Lydén på Diakonia säger till SvD:

–I årets budget ligger beloppet på en halv miljard – men inom biståndsbudgeten. Det är fel. Vi vill att Sverige slutar springa från sin klimatnota.

Miljö online2

Liknande artiklar