Hökmark svarar på varför M inte ville rädda EU:s handelssystem för utsläppsrätter

Foto: Europaparlamentet

I förrgår röstade EU-parlamentet om ett förslag som skulle rädda EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Förslaget röstade dock ned, främst av högerns partigrupp i EU. Nu svarar Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker för Moderaterna på varför de röstade nej.

Förslaget om backloading, alltså att tillfälligt ta bort ett stort antal utsläppsrätter från marknaden, och därmed höja priset på att släppa ut växthusgaser, sågs av många som centralt. EU:s handelssystem för utsläppsrätter har varit flaggskeppet för omställning på EU-nivå, men funkar i nuläget inte alls, eftersom utsläppsrätterna är för billiga. Av de svenska partierna var det bara moderaterna som röstade nej till förslaget.

På sin twitter försvarade Gunnar Hökmark EU-parlamentariker för moderaterna beslutet med att ”EU når målen om minskade utsläpp med marginal ”, och att högre ambitionsnivåer riskerar att slå mot europeiska jobb och inte heller behövs eftersom vi når målen. Att EU når sina mål stämmer, men Hökmark glömmer att nämna att EU:s mål är för lågt satta. EU:s nuvarande mål är en utsläppsminskning på 20 procent till 2020, men enligt IPCC:s klimatrapport från 2007 borde EU minska sina utsläpp mellan 25 och 40 procent till 2020 för att ha bidragit till att världen ska ha en chans att hålla sig under två graders uppvärmning.

EU har dock under en längre tid övervägt att höja sina mål till 30 procent, något som bland annat Storbritannien och Tyskland har drivit. Även i Sverige har partierna varit övervägande positivt inställda till att höja EU:s klimatmål, med ett undantag. Moderaterna. De är alltså emot fler klimatåtgärder för att vi redan når målen, och de är emot ökade mål därför att… Ja varför då egentligen?

Miljö online2

Liknande artiklar