Nu vill svenskar ha en solelsrevolution

sol explosion
Foto: CC BY

Sju av tio svenskar vill nu att det ska satsas mer på el från solkraft.

I en nyligen publicerad undersökning spås det att nästan varje villaägare i Sverige kommer vilja installera solceller på sina tak inom en tioårsperiod. Efterfrågan har ökat kraftigt de senaste åren, mycket beroende på att färdiga solcellspaket, där även installation ingår, har lanserats på marknaden.

För villaägare är det inte bara ett stöd till utvecklingen av förnybara energikällor som lockar. Tanken om att bli självförsörjande på egenproducerad el och på så vis inte vara beroende av energibolag är det som lockar mest enligt energibolaget Bixias solenergiexpert.

De senaste åren har tekniken bakom solkraft utvecklats i snabb takt och gjort att solkraften blivit konkurrenskraftig på marknaden. Vi har tidigare rapporterat om att världens största finansbolag, UBS, förutspår en solrevolution på elmarknaden och att den kan ske helt utan subventioner.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svante Axelsson, argumenterar för att i stort sätt alla har en möjlighet att bli miljövänliga elproducenter. Han utgår från att det finns gott om tak som lätt skulle kunna fyllas med solceller och att Sverige skulle kunna få upp mot 50 procent av sin energi från solenergi från dessa outnyttjade tak om alla drog sitt strå till stacken.

”Min förhoppning är att det ska bli enklare för kunderna att bli självförsörjande och kanske till och med tjäna pengar på sin solanläggning. För att det ska bli möjligt behövs ett nettodebiteringssystem på årsbasis eller månadsbasis. I dagsläget sker nettodebiteringen på timbasis” – säger Bixias solenergiexpert Arne Andersson som kommentar till undersökningen.

Miljö online2

Liknande artiklar