Ny forskning: GMO vs Biodiversitet

Foto: Takashi(aes256)

En ny studie har kommit fram till att genetiskt modifierade organismer (GMO) kan äventyra vår framtida försörjning. Studien jämförde två strategier: försörjning genom GMO eller försörjning med fokus på en agrikulturell biodiversitet.

Slutsatserna forskarna drar är att det inte finns några vetenskapliga bevis att vi har behov av att utnyttja GMO för att försörja världen, utan att det påståendet snarare grundas från företagsintressen. De menar också att lösningar genom GMO har fått mer forskningsmedel jämfört med den agrikulturella biodiversiteten och att dessa forskningsmedel skulle göra bättre nytta genom att försöka hitta lösningar inom andra områden.

Forskarna menar också att det är en fara att förlita sig på en lösning, speciellt då den innebär en hög risk. Inte minst för biodiversiteten. Naturvårdsverket skriver:

Användningen av GMO kan vara både till nytta och skada för den biologiska mångfalden. Bedömningen av hur GMO påverkar den biologiska mångfalden sker på tre nivåer:

  1. minskad genetisk variation
  2. minskade populationer eller förlust av arter
  3. skada på och förstörelse av ekosystem

Det finns starka kopplingar mellan de tre nivåerna. Minskad genetisk variation hos en art kan leda till en försämrad anpassningsförmåga vid till exempel klimatförändringar. Minskade populationer kan i sin tur påverka andra arter inom ekosystemet och även hela ekosystemet.

Studien ”Feeding the world: genetically modified crops versus agricultural biodiversity” utfördes av fyra danska forskare  från Institute of Food and Resource Economics respektive Department of Plant and Environmental Sciences tillhörande Köpenhamns universitet.

Miljö online2

Liknande artiklar