Så mycket kostar miljöförstöringen

Foto: CC BY-NC-SA 2.0

En ny rapport har räknat på miljöförstöringens kostnader världen över och summorna är hisnande. 47 billioner kronor, eller 13 procent av den globala BNP:n är värdet på de naturresurser som företag numera utnyttjar utan kostnad världen över, det uppskattar rapporten som är skriven på uppdrag av TEEB for business coalition.

TEEB for business som står bakom rapporten är en paraplyorganisation som innefattar allt från världsbanken till WWF. Deras rapport uppskattar att störst obetalda kostnader står växthusgasutsläpp för med 35 procent av de totala kostnaderna, därefter följer vattenanvändning med 25 procent och landanvändning med 24 procent. De sektorer som orsakar störst obetalda kostnader är kolindustri, boskapsuppfödning och vete och risodling. Enligt rapporten är de obetalda kostnaderna för de här branscherna betydligt högre än vinsterna som görs i branschen, vilket betyder att om branscherna betalade priset för sin egen miljöförstöring skulle priset stiga betydligt, och konsumtionen därmed minska kraftigt.

Rapporten lyfter också fram att om inte vi själva inkluderar kostnaden för naturresurserna i priset kan kostnaden hamna på oss ändå. Till exempel genom att resursen tar slut, eller genom miljöförstöring som vi får städa upp, eller ekosystemtjänster som försvinner. Implikationerna för politiker blir också att det är samhällsekonomiskt lönsamt att höja miljöambitionerna, något som bland annat även EU-kommissionen har kommit fram till.

Miljö online2

Liknande artiklar