Bidöden fortsätter i USA

Foto: Takashi(aes256)

Bara en vecka efter att EU röstade igenom ett historiskt bekämpningsmedelsförbud för att rädda de europeiska bina kommer nya skrämmande siffror från andra sidan Atlanten. Preliminära siffror från USA tyder på att biodlare förlorade 31.1 % av sina bin över vintern. En kraftig ökning från föregående år.

Förlusterna hotar både matproduktionen och ekonomin då bin genom sin pollinering är en viktig del av ekosystemet. Det amerikanska jordbruksdepartementet beräknar att bin indirekt bidrar till ekonomin med 20 miljarder dollar om året.

Trots den kraftiga bidöden i USA är bekämpningsmedelsförbud ännu inte på tal. Myndigheterna där pekar på att bidöden kan ha många skäl; parasiter, genetik, näringsbrist, virus och bakterier. Det går inte att enskilt dra ett streck mellan bidöden och bekämpningsmedlen menar de.

I EU kommer förbudet att gälla två år framöver medan forskare närmare undersöker de skadliga bekämpningsmedlens effekter på bina.

Miljö online2

Liknande artiklar