Ryssland vill sinka svavelminskning för båtar – med fem år

Foto: CC-BY-SA

En kommitté inom Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) röstade på sitt senaste möte för att ändra det direktiv som säger att fartyg i bland annat Östersjön och Nordsjön ska minska sina utsläpp av svavel kraftigt. Kommittén föreslår att de starkare miljöreglerna skjuts fram i fem år från 2015 till 2020. 

Svaveldirektivet antogs redan 2008 av IMO, och innehöll då krav på att svavelutsläppen från fartyg måste minska kraftigt, framför allt inom en del kustnära områden (där bland annat Östersjön och Nordsjön ingår). Från 2015 får bränslet innehålla max 0,1 procent svavel inom dessa områden, jämfört med  1 procent idag. På IMO:s senaste möte valde Ryssland att föreslå försvagningar i svaveldirektivet. De vill att 0,1-procentsregeln ska skjutas fram till 2020. De har lyckats samla en knapp majoritet för sitt förslag och det kommer därmed röstas om formellt på ett sammanträde i mars nästa år.

IMO:s direktiv styr i formell mening inte över EU:s miljöpolitik, men EU:s svaveldirektiv är utformat för att stämma överens med IMO:s direktiv, och i EU:s direktiv framgår det tydligt att om IMO ändrar i sina regler har EU möjlighet att göra samma sak. En ändrad hållning i IMO kommer alltså sannolikt innebära att EU anpassar sig och försämrar sina regler. Redan på kortare sikt riskerar dock effekten bli att skeppsföretagen tvekar inför att skaffa miljövänligare teknik, nu när de kanske inte måste. Utsläpp från fartyg beräknas leda till att 50 000 människor dör i förtid varje år i Europa.

(Via Transport and Environment.)

Miljö online2

Liknande artiklar