Väljare från M och S vill se höjd ambitionsnivå i miljöarbetet

Foto: Anders Hellberg

En ny opinionsmätning visar att majoriteten av M- och S-väljarna vill att partierna höjer ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet.

Supermiljöbloggen har tagit del av en opinionsmätning om hur socialdemokrater och moderater ser på miljö- och klimatfrågorna. Det är Naturskyddsföreningen som låtit Yougov genomföra mätningen*.

En av frågorna som ställdes löd:
Hur viktigt anser du det är att de politiska partierna höjer ambitionsnivån i
miljö- och klimatarbetet?

På detta svarade 52 procent av Moderaternas väljare och 67 procent av Socialdemokraternas väljare att det är viktigt eller väldigt viktigt. För båda partierna gäller att det är kvinnor och personer i storstäderna som i högst utsträckning tycker detta.

En annan av frågorna löd:
Tror du att en mer aktiv politik mot miljöförsämringar innebär att fler får jobb?

På detta svarade 18 procent av Moderaternas väljare och 28 procent av Socialdemokraternas väljare ja, medan 11 procent från båda partierna trodde att det skulle leda till färre jobb.

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, skriver om undersökningen i en debattartikel i DT:

Väljarna vill se mycket mer verkstad i miljö- och klimatpolitiken. (…) Jobbskapande miljöpolitik är inte bara viktigt för miljön. För de som praktiskt utför jobben så innebär det att man gör något väldigt konkret på sin arbetstid för att rädda planeten vi bor på.

*Undersökningen genomfördes under perioden 13-17 mars via webbenkäter där sammanlagt 1249 personer, inom målgruppen moderata eller socialdemokratiska väljare, intervjuades.

Miljö online2

Liknande artiklar