Observationer om dålig havsmiljö görs på allt fler platser

Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

Ny utredning om Hanöbukten visar på flera problemområden som tros ligga bakom försämringarna.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som observerats i Hanöbuktens ekosystem.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten:

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har bland annat rapporterat om sårskador på fisk, att fisken flyr de kustnära områdena och att vattnet i bukten blivit allt brunare och ibland illaluktande.

I slutet av oktober ska HaV redovisa sin analys för regeringen samt även presentera en plan för hur man kan arbeta vidare med frågan. Men redan nu, i en första delrapport, pekar HaV på tre problemområden som man antar ligger bakom försämringen.

Brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i födokedjan, framförallt tiamin.

Enligt rapporten (pdf), som kallas Hanöbuktsutredningen, finns även mer övergripande problem.

Det framstår som om det förekommer mer övergripande förändringar och problem i marina ekosystem i Östersjön och angränsande havsområden, troligen orsakade av övergödning, utfiskning, brunifiering, och klimatförändringar. Dessa förändringar verkar tidvis ha fått ett mer påtagligt uttryck i Hanöbukten.

– Tyvärr kan vi konstatera att observationer om dålig havs- och vattenmiljö, som påminner om de i Hanöbukten görs på allt fler platser, både i Sverige och i andra länder, säger Mats Svensson vid HaV, i pressmeddelandet.

Miljö online2

Liknande artiklar