”Den här frågan kan inte lösas av miljöministrarna”

Foto: Anders Hellberg

Hallå där Åsa Andersson, chef för WWF:s vattenmiljöenhet…

… som i dag publicerar en rapport där ni granskar Östersjöländernas utlovade åtgärder för få bukt med de stora miljöproblemen i Östersjön. En granskning som visar att alla länder får underkänt på de flesta områden och att Sverige dessutom ligger i botten när det gäller åtgärder för bevarande av biologisk mångfald.

Varför halkar Sverige efter?

– Man kan tänka sig att den politiska viljan inte är så stark som man skulle velat önska. Samma sak i de andra länderna runt Östersjön. Det är så många olika intressen som drar åt olika håll, så ska vi få till ett genomförande av åtgärderna så krävs det ett bra samarbete mellan länderna. Men också mellan alla delar inom regeringarna. Den här frågan kan inte lösas av miljöministrarna utan det måste till insatser även från näringsdepartementen och finansdepartementen. Alla måste engagera sig för att se till så att de åtgärder som länderna har lovat också kan genomföras.

Hur akut är läget för Östersjön?

– Jag tycker man kan säga rent allmänt att läget är väldigt, väldigt allvarligt. Vi har algblomningar i stort sett varje år nu vilket visar på att situationen för övergödningen är akut. Det är också syrefria bottnar som täcker ytor stora som två Danmark. Vi har fisk som är ohälsosam att äta för att den innehåller för mycket miljögifter. Sen har vi inte tillräckligt med fisk för att klara av att ha hållbara fiskebestånd. Ja, det finns många saker som signalerar att Östersjön inte mår särskilt bra.

Miljö online2

Liknande artiklar