”Export av förnybar el kan ge Sverige betydande intäkter”

Foto: Anders Hellberg

Svensk Vindenergi tror på fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige. Men efter 2016 kan det bli tvärstopp.

En ny prognos (pdf) från Svensk Vindenergi, branchorganisationen för vindkraft, visar att utbyggnaden under 2013 ser ut att fortsätta med ungefär ett vindkraftverk om dagen. Jämför man prognosen för i år med utgången förra året, då elproduktionen sammantaget var 161,6 TWh och där 19,6 TWh kunde exporteras till andra länder, gäller följande siffror:

Totalt vid utgången av 2012:
Vindkraftverk: 2 403 stycken
Årsproduktion: 7,2 TWh

Totalt vid utgången av 2013 (prognos):
Vindkraftverk: 2 754 stycken
Årsproduktion: 9,3 TWh

Men enligt ett pressmeddelande från Svensk Vindenergi finns en risk att utbyggnaden avstannar helt efter 2016 då elcertifikatsystemet riskerar att kollapsa ”om inte de rätta tekniska justeringarna görs vid nästa kontrollstation”.

– Vi ser ett växande intresse från utländska investerare att satsa på förnybar el i Sverige vilket gör att utländskt kapital kommer in i Sverige. Det är viktigt att regeringen inte förbiser denna chans till industriell tillväxt. Även export av förnybar el kan ge Sverige betydande intäkter på samma sätt som skog och malm gör i dag, men det förutsätter att det finns en politisk vilja att höja ambitionen för den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, i pressmeddelandet.

Miljö online2

Liknande artiklar