Mångmiljardnota för översvämningarna i Europa

Foto: Anders Hellberg

Kan ge en fingervisning om kostnaderna som följer i klimatförändringarnas spår.

Länge har det stått klart att det kommer kosta enormt mycket att anpassa våra samhällen till klimatförändringarna, och att det samtidigt kommer kosta ännu mer att inte göra det.

Det senaste exemplet på kostnader som kan tänkas följa i klimatförändringarnas spår är översvämningarna som skedde i Öst- och Centraleuropa under maj och juni i år. Framför allt var det då flodsystemen i Tyskland, Tjeckien, Österrike, Ungern och Slovakien som påverkades.

Beräkningar från schweiziska försäkringsbolaget Swiss Re som presenterades nu i veckan visar att översvämningarna hittills kostat enbart försäkringsbranschen mellan 3.5 och 4.5 miljarder US-dollar.

Till detta kan läggas, skriver TT, att 19 människor omkom i samband med översvämningarna samtidigt som tusentals människor tvingades lämna sina hem.

Miljö online2

Liknande artiklar