Få framsteg på finansieringsfronten i klimatförhandlingarna

Foto: 2bgr8

Världens ledare har enats om att de rika länderna ska betala 100 miljarder dollar per år från 2020 till klimatomställningen. Men varifrån pengarna ska komma är fortfarande oklart efter flera dagar av förhandlingar i Bonn enligt RTCC.

Expertmötet i Bonn de senaste dagarna behandlade finansieringsfrågan, men Oxfam Policy Advisor Jan Kowalzig säger till RTCC att ”Ingen vill röra vid frågan” utan att förhandlingarna står stilla. Förhoppningarna om nya åtaganden på det kommande klimatmötet i Warsawa verkar därför osannolika.

Vid toppmötet i Cancun 2010 klubbades ett beslut om att de rikare länderna skulle satsa 30 miljarder per år till klimatomställning och anpassning fram till 2012, och därefter successivt trappa upp summan till 100 miljarder. Diskussionerna kring vad som får räknas in i de här pengarna har dock varit många, bland annat har Sverige och många andra länder fått kritik för att ha tagit tidigare biståndsmedel och döpt om det till klimatbistånd, för att på så sätt kunna räkna pengarna som nya, utan att faktiskt skjuta till nya pengar. Diskussionerna har också handlat om hur mycket respektive land ska få, hur mycket som ska komma från den privata sektorn och hur pengarna ska fördelas.

Miljö online2

Liknande artiklar