MP tar hjälp av miljöforskare inför valet 2014

Foto: Fredrik Hjerling

Enligt Åsa Romson ska forskarna få ge sin syn på hur miljöpolitiken i Sverige kan skärpas.

Det blev mycket miljö under Åsa Romsons sommartal som hon höll i går på Medborgarplatsen i Stockholm. Talet handlade om allt från hur Miljöpartiet vill att trafiksituationen i Stockholm ska kunna bli mer hållbar till konstaterandet att Sverige just nu är på väg att missa nästan alla av de 16 svenska miljömålen.

Romson gick också till hårt angrepp mot Alliansregeringen, inte minst mot Moderaterna, som hon menar ”lämnar walk over i miljöfrågan”. Bland annat sa hon så här:

Aldrig har vi haft en statsminister och en finansminister som visar ett sådant ointresserade för miljön och klimatet som den nuvarande.
Sverige har gått från att vara pådrivare, till att vara passiv, till att bli en av bromsklossarna i EU. Det är ju faktiskt så att man som gammal EU-skeptiker numera är glad åt EU:s miljöregler, för de stoppar en miljöblind moderatregering från att genomföra sina dåliga förslag.

En av nyheterna som Romson presenterade i sitt tal var att Miljöpartiet inför valet nästa höst ska ta hjälp av ett antal forskare verksamma på miljöområdet. Enligt Dagens Nyheter rör det sig om Christan Azar, professor i fysik, Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Åke Bergman, professor i miljökemi, Margareta Ihse, professor emerita i ekologisk geografi, Bert Van Bavel, professor i kemi, samt Monica Lind, docent i arbets- och miljömedicin.

Romson säger till DN att forskarna inte har några kopplingar till partiet, och i gårdagens tal förklarade hon upplägget så här:

Jag ska i höst sitta ner med några av Sveriges främsta miljöforskare och få deras syn på hur miljöpolitiken i Sverige kan skärpas. Jag har bjudit in de här forskarna att vara med i en panel som ska ge synpunkter i arbetet med det valmanifest som Miljöpartiet ska lägga fram till valet.

Miljö online2

Liknande artiklar