Rekordmånga noshörningar dödade i Sydafrika

Foto: Brent Stirton, WWF

Med tre månader kvar av 2013 har förra årets rekord redan passerats.

Det blo­di­gas­te året när det gäller tjuvjakt på nos­hör­ning­ar hittills, det skriver The Guardian sedan det står klart att total 688 nos­hör­ning­ar har dödas i Sydafrika i år. Antalet är fler än förra årets 668 som hittills varit det värsta året, och ändå återstår alltså tre månader av 2013.

Problemen med tjuv­jak­ten i landet har för­vär­rats snabbt under de senaste åren. För sex år sedan, under 2007, så dödades endast 17 djur. Men i år väntas antalet bli långt över 700, och det är den asiatiska mark­na­dens snabbt ökande ef­ter­frå­gan på nos­hör­nings­horn som anses vara den drivande kraften bakom detta. En re­pre­sen­tant från WWF som The Guardian talat med kallar ut­veck­ling­en ”extremt oroande”.

I dag finns cirka 18 000 trubb­nos­hör­ning (även kallad vita) och 4 000 spetsnos­hör­ning­ar (även kallad svarta) kvar i landet enligt tidningen.

Miljö online2

Liknande artiklar