Så många nya vargar har Sverige

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Den svenska vargstammen växer, och inaveln har dessutom minskat. Den positiva utvecklingen framgår i naturvårdsverkets inventeringsrapport.

Den svensk-norska vargstammen beräknas nu innehålla cirka 380 individer, varav 300 finns i Sverige, 30 i Norge och 50 vandrar mellan de båda länderna. Så sent som 2010 beräknades den svenska vargstammen innehålla runt 200 individer, siffror på upp emot 350 vargar är alltså en klar förbättring. Dessutom har flera genetiskt viktiga vargar förökat sig, vilket ger förbättrade förutsättningar för stammen som helhet.

Den statliga utredning som gjordes kring vargen kom fram till att runt 450 vargar behövdes för att uppnå gynnsam bevarandestatus, siffran kritiserades dock av Naturskyddsföreningen som menade att upp emot 700 vargar behövs om populationen ska klara sig på lång sikt.

Miljö online2

Liknande artiklar