Så mycket friskare kan Stockholms barn bli med minskad bilism

En ny studie har räknat på hur mycket sjukvårdskostnaderna för barn har kan minska om utsläppen i Storstockholm minskar lika mycket som utsläppen gjorde vid införandet av trängselskatter i innerstaden. Över 200 miljoner kronor årligen kan då sparas tack vare den renare luften.

Rapporten från Naturvårdsverket visar att minskningen i antalet astma-fall skulle innebära minskade kostnader för 168 miljoner och dessutom skulle 47 miljoner sparas på grund av färre sjukhusinläggningar. Rapporten konstaterar också att siffran skulle kunna vara väsentligt högre, flera möjliga riskfaktorer som följer av luftföroreningar har inte kunnat kvantifieras.

Vi vet sedan tidigare att trängselskatten gör sitt jobb genom att minska antalet bilar i innerstaden, vilket förutom renare luft innebär minskade klimatutsläpp och förbättrad framkomlighet för övriga trafikanter. Trängselskatten har bidragit mycket till att förbättra innerstaden i Stockholm, nu behöver vi minska bilismen i Storstockholm, vilket görs enklast genom att satsa på mer kollektivtrafik!

EDIT: I en tidigare version av artikeln stod att utsläppen redan hade minskat i hela Stockholm, snarare än bara i innerstaden. Det stämde inte, vi ber om ursäkt för den missen.

Miljö online2

Liknande artiklar