Skövlingen av Amazonas ökar igen

Foto: Greenpeace

Förra året hade Brasilien en rekordlåg nivå på avskogningen i landet. Men nu har läget återigen förvärrats.

Preliminära data från Brasilien visar att avskogningen i Amazonas ökade med mer än en tredjedel det senaste året. Det skriver nyhetsbyrån Reuters i veckan.

Orsakerna sägs vara en blandning av skogsavverkningar, röjning för jordbruk, boskapsuppfödning, gruvdrift och nya infrastrukturprojekt samt förändringar i landets miljölagstiftning.

Brasiliens institut för rymdstudier använder sig av satellitbilder för att fastställa hur mycket skog som försvinner. Från augusti 2012 till juli 2013 upptäckte man att 2 766 km2 med skogsmark övergått till annan markanvändning, vilket är 35 procent mer än året innan. Siffrorna kan jämföras med hela Gotland som är 3 140 km2.

Att mätningarna sträcker sig från augusti till juli beror på att det är mer moln under resten av året vilket gör att det blir svårare att då få ut något av satellitbilderna.

Enligt Reuters ska det nu genomföras fler undersökningar, där andra myndigheter ska bidra med exempelvis research på marken för att fastställa mer exakt vad avskogningen beror på.

Miljö online2

Liknande artiklar