Sumpbäver, jätteloka och tigermygga – nu vill EU ta upp kampen mot de invasiva arterna

Foto: Flickr

Främmande djur- och växtarter som sprider sig kan innebära stora ekonomiska, ekologiska och politiska problem.

I dag meddelade EU-kommissionen att man lägger fram ett förslag till ny lagstiftning för att komma åt problemen med de invasiva arterna inom unionen. Via främst handel och resor har Europa fått in över 12 000 arter som tros vara främmande för naturmiljön, varav cirka 15 procent är invasiva, där antalet ökar snabbt.

Problemen som följer av denna utveckling beskrivs av kommissionen som:
Ekonomiska: Arterna orsakar skador för minst 12 miljarder euro varje år i Europa, genom hälsohot, skador på infrastruktur och minskade skördar.
Ekologiska: Naturligt förekommande arter kan slås ut. Näst efter habitatförlust är invasiva främmande arter den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i världen.
Politiska: Insatser som är begränsade till ett land är inte effektiva om den invasiva arten återinvandrar från ett annat land.

– Kampen mot invasiva främmande arter är ett utmärkt exempel på att Europa blir en bättre plats när vi samarbetar, säger miljökommissionär Janez Potočnik i pressmeddelandet.

EU-kommissionens förslag omfattar tre typer av åtgärder; förebyggande, tidig varning och snabba reaktioner samt hantering.

Miljö online2

Liknande artiklar