Tjockskalig målarmussla kan komma tillbaka

Foto: ucforlife.se

Södra Sveriges största vattenvårdande projekt fick en lyckad start.

Flera medier har i helgen rapporterat om ”Målarmusslans återkomst”, ett projekt som leds av Länsstyrelsen Skåne men där även Karlstads universitet och fem län är inblandade.

projektets hemsida går det att läsa att arbetet ”syftar till att förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i elva sydsvenska vattendrag”. Och eftersom den starkt utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan är känslig för miljöstörningar har den blivit projektets symbol.

SVT Sydnytt skriver att musslans tillbakagång har berott på sådant som övergödning, försurning och dikning, men också på att värdfiskarna som krävs för larvernas överlevnad har minskat i antal. Processen förklaras så här:

När en målarmussla fortplantar sig släpper den först ut ägg i vattnet som sedan måste fastna på gälarna på en speciell fisk. Där sitter musslan kvar ett tag och parasiterar på fisken innan den släpper taget och singlar ner på flodbottnen.

För Sydsvenskan berättar projektledaren Ivan Olsson att ett första steg har varit att identifiera målarmusslans lokala värdfiskar:

– Musslans fortlevnad och spridning är helt beroende av tillgången på värdfiskar. Men olika värdar är optimala i olika vatten, och vi har inte tidigare känt till vilka fiskarter som fungerade bäst i vilka vatten.

Planen är att ge målarmusslan en ny chans genom odling och utplantering både av musslor och infekterade värdfiskar. Först ut nu i veckan blev alltså en provutsättning i Fyleån.

Till Ystads allehanda förklarar Olsson:

– Det här är första gången någonsin som man odlat fram den tjockskaliga målarmusslan i laboratoriemiljö, och första gången vi sätter ut musselbebisarna.

Projektet siktar på att sätta ut flera tusen exemplar av musslan i de olika vattendragen under de kommande åren, och Olsson förklarar att på sikt så kan musslorna själva bidra till reningen av vattendragen.

– En fullvuxen mussla kan filtrera 40 liter vatten per dygn. En kraftfull musselpopulation på 10–15 000 individer får en klart renande effekt.

Miljö online2

Liknande artiklar