Folkinitiativ för nolltaxa i Örebro

Foto: Folkinitiativet Nolltaxa Örebro

Folkinitiativet Nolltaxa Örebro har samlat in 12 500 namnunderskrifter med krav på folkomröstning om avgiftsfri kollektivtrafik i Örebro.

Enligt Kommunallagen kan kommunfullmäktige hålla en folkomröstning om minst tio procent av den röstberättigade befolkningen i en kommun har undertecknat ett initiativ under loppet av ett halvår. För att avvisa krav på folkomröstning krävs att två tredjedelar av fullmäktige röstar emot.

Andra kommuner som infört försök med avgiftsfri kollektivtrafik är bl.a. Kiruna och Avesta. 18-åriga Tekla Alsbjer som är aktiv i Folkinitiativet Nolltaxa Örebro berättar för ETC Örebro varför hon engagerat sig i frågan

– För det första är det viktigt ur ett rättviseperspektiv. Vi har mött många som inte har råd att åka buss. För det andra tänker vi på miljöaspekten. Och så skulle busschaufförerna få fokusera på att köra bussen och slippa kasta av dem som inte har pengar.

Imorgon onsdag den 30 oktober överlämnas namninsamlingen till politikerna i Örebro. I samband med det hålls även en manifestation på Våghustorget kl. 17 för att uppmärksamma frågan och talare är Markus Allard, ordförande i Ung Vänster Örebro och initiativtagare till namninsamlingen.

Miljö online2

Liknande artiklar