Förbud mot trålning gav positivt resultat

Foto: Anders Hellberg

Nu vill kommuner och miljöorganisationer ge den skyddsvärda miljön i Öresund ett starkare skydd.

Att Öresund har en skyddsvärd miljö beror delvis på att det infördes ett trålförbud på 1930-talet för att underlätta för sjöfartstrafiken i området, det skriver havsmiljöorganisationen Oceana i ett pressmeddelande. Förbudet har haft en väldigt positiv inverkan på sundets olika marina livsmiljöer, men de senaste åren, skriver organisationen, har det skett ”en hel del exploatering av sundet som äventyrar den biologiska mångfalden”.

Nu vill Oceana att sundets status höjs till ett marint skyddat område, ett förslag som backas av Öresundsfonden, Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen och Danmarks Naturfredningsforening.

Även kustkommunerna i Öresundsregionen är positivt inställda till detta visar en undersökning som Oceana genomfört, där sju av åtta kommuner svarar ja på frågan om de stöder tanken på att gemensamt skydda den svenska delen av Öresund.

Nu hoppas Oceana på att regeringen agerar som en del i Sveriges internationella åtaganden att skydda minst tio procent av sina vatten. Hur regeringen ställer sig till detta förslag är oklart, men miljöminister Lena Ek (C) hade så sent som i förra veckan en debattartikel i Västervikstidningen där hon skriver att ”Sverige vill prioritera skyddet av marina områden”.

Miljö online2

Liknande artiklar