Kommun vill bygga bullerskydd med solfångare som material

Foto: (Public domain)

Det nya greppet kommer resultera i minskat buller men även en hel del förnybar energi som kan användas för att värma upp kommuninvånarnas bostäder.

Lerums tidning skriver i dag om kommunens planer på ett 400 meter långt bullerplank som ska byggas av solfångare, där värmen som produceras ska distribueras ut på fjärrvärmenätet.

Enligt tidningen har bullerskydd tidigare försetts med solceller, men att använda solfångare sägs vara världsunikt.

Henrik Bengtsson på Lerums kommun som leder projektet (som kallas Noisun) ska ha sagt att idén föddes för ett par år sedan:

– Björn Leuchovius, som jobbar mycket med solfångare här i kommunen, kläckte idén att man borde använda de tomma ytorna längs med vägar och järnvägar till någonting vettigt. Och vi behövde ju samtidigt bullerskydd i kommunen, så vi nappade på idén och har jobbat vidare med den.

Enligt Göteborgsposten kommer bullerskyddet generera ungefär 250 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar förbrukningen för runt 15 villor.

– Projektet ligger helt i linje med kommunens vision att vara ledande miljökommun, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg (M) till Göteborgsposten.

Miljö online2

Liknande artiklar