Luftföroreningar ökar risk för låg födelsevikt bland nyfödda

Foto: kevindean

En internationell studie visar att luftföroreningar ökar risken för låg födelsevikt hos spädbarn, vilket kan leda till hälsoproblem senare i livet.

Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet har medverkat till den internationella studien som är den största i sitt slag och har publicerats i tidskriften The Lancet Respiratory Medicine. Studien innehåller 14 studier från 12 olika länder och omfattar 74 000 bebisar mellan 1994-2011. Resultatet visar ett samband mellan luftföroreningar som mamman utsätts för och ökad risk för låg födelsevikt. Särskilt starkt samband föreligger med små luftföroreningspartiklar från trafik och industrier, och risken ökar även med halter av luftföroreningar som är lägre än vad som tillåts enligt det europeiska luftkvalitetsdirektivet.

Låg födelsevikt definieras som barn som föds med en vikt under 2,4 kg, vilket är associerat med hälsoproblem som andningsproblem, sämre lungfunktion och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet, enligt Institutet för Miljömedicin. Göran Pershagen som lett studien på IMM säger att ”de samlade effekterna av luftföroreningar på födelsevikten var av samma storleksordning som för mammans rökning under graviditeten”.

Känt sedan tidigare är luftföroreningar från trafiken är Stockholms största miljöproblem. På SLB Analys kan man se kartor över de mest förorenade områdena i Stockholm och Uppsala län. Vissa hävdar att luftföroreningarna kommer att minska om Förbifart Stockholm byggs. Men enligt Trafikverket kommer resenärarena som reser i Förbifart Stockholms blivande tunnlar att utsättas för en förhöjd risk av luftföroreningar. Tunnlarna har nyligen fått namn som Diamant, smaragd och rubintunneln av Trafikverket. Men problemen kvarstår. Organisationen Kollektivtrafik Sthlm menar att det kommer bli ett stort arbetsmiljöproblem för busschaffuörer i kollektivtrafiken som ska köra i dessa tunnlar. Dessutom undrar man hur mycket luftföroreningarna kommer att öka runt Trafikplats Hjulsta där Förbifarten ska förläggas på en bro över E18.

Luftföroreningar från trafiken är alltså Stockholms största miljöproblem och ökar dessutom risken för låg födelsevikt hos nyfödda barn. Jag hänger inte med. Varför ska vi bygga fler historiskt dyra motorvägar nu igen?

Miljö online2

Liknande artiklar