North Dakota undviker att informera om oljeläckor

Foto: SMelindo

North Dakota, den andra mest oljeproducerande staten i USA, har fått stor kritik för att inte ha underrättat allmänheten om 291 oljeläckor sedan januari 2012. Totalt ska ca 750 incidenter ha inträffat och 2.200 tunnor olja spillts. Bristen på information oroar invånare i en stat vars oljeutvinning ökar.

Enligt the Guardian menar Lynn Helms från the Department of Mineral Resources att regulatorer inte vill ”överrapportera” oljespill då allmänheten inte ska bli överväldigad av små incidenter. Jordbrukaren Louis Kuster ser däremot en problematik i att inte informera om alla oljeläckor. Idag kan en landägare faktiskt ha oljespill på sin egen mark utan att bli informerad och Kuster menar att spillet från endast en oljetunna skulle kunna påverka vatten och skörd. Han anser också att snabba och tydliga rapporter skulle kunna hålla företagen ansvariga på ett bättre sätt än de är idag.

Diskussionen startade efter ett utsläpp på 20.600 tunnor olja som täckte ett område stort som 7 fotbollsplaner. Flera veckor efter incidenten hade fortfarande ingen information getts till allmänheten.

Miljö online2

Liknande artiklar