Så många naturreservat har Sverige

Foto: Anders Hellberg

Efter det senaste tillskottet i Värmland tycker Naturvårdsverket att antalet ”är värt att fira”.

I dagarna har Länsstyrelsen i Värmland fattat beslut om att göra ett reservat av Trekanten i Torsby kommun. Området lyckades därmed bli naturreservat nummer 4 000 i Sverige, det skriver Naturvårdsverket.

Landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson, verkar nöjd med uppmärksamheten och kommenterar saken så här:

– Det är glädjande att vi lyckas bra i vårt aktiva arbete med att skydda värden för våra framtida generationer och att det sker i god dialog och samförstånd med markägare och skogsnäringen.

Enligt Naturvårdsverket var det 1964 som begreppet naturreservat infördes i Sverige. I början av 70-talet fanns det 500 reservat i landet, men nu är siffran alltså uppe i 4 000, något myndigheten tycker är värt att firas.

Samtidigt återstår mycket att göra. Sverige är långt ifrån att nå de uppsatta miljökvalitetsmålen, och Naturvårdsverket har många gånger förklarat att det behövs ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer för att inte arter och naturtyper ska försvinna.

Miljö online2

Liknande artiklar