”Sveriges viktigaste bidrag i klimatarbetet är omställningen av transporterna”

Foto: Anders Hellberg

Representanter för både industri och miljöorganisationer menar att det är dags att vässa till den svenska politiken.

FN:s klimatpanel IPCC har åkt hem, nu är det dags för handling.

Så inleds den debattartikel som publicerades i Göteborgsposten i går och som undertecknats av representanter för Lantmännen Energi, Scania, Gröna Bilister, Preem och Naturskyddsföreningen. I artikeln konstateras att klimathotet, plus det faktum att råoljeimporten kostar Sverige över 100 miljarder kronor varje år, innebär att en satsning på svensk produktion av biodrivmedel skulle ge betydande utsläppsminskningar, men även ”en ny grön industribransch, tryggare energiförsörjning samt förbättrad svensk ekonomi”.

Och, menar debattörerna, Sverige har ett perfekt utgångsläge för att genomföra just en sådan satsning:

(…) Sverige har unika förutsättningar med stora skogsarealer, mycket jordbruksmark i träda och goda möjligheter att bygga ut vindkraft för el till transporter. Därtill har vi avancerad industriell kompetens, industrier med intressanta bioprodukter, världsledande biodrivmedel med hög klimatnytta, erfarenheter från utfasningen av olja för värme, en stor och världsledande fordonsindustri med vana av miljö- och systemtänk samt stor öppenhet mot omvärlden.

Det som dock behövs, och som efterfrågas i artikeln, är bland annat vassare mål från regeringens sida, där debattörerna skriver att det måste vara ”frihet från fossila drivmedel som är det långsiktiga målet, kombinerat med ökad effektivitet och minskat onödigt resande”. Man vill även att omställningen av transporterna tydligare lyfts fram som Sveriges viktigaste bidrag i klimatarbetet.

Miljö online2

Liknande artiklar