Australien börjar avskaffa koldioxidskatten

Foto: stifyMe Concert Photography (Troy)

Australien har nu påbörjat arbetet för att avskaffa koldioxidskatten. Den nyvalda konservativa regeringen ledd av premiärminister Tony Abbott gör sitt för att skynda på den globala uppvärmningen redan på första arbetsdagen. 

Premiärminister Abbott ser avskaffandet av koldioxidskatten som sin högst prioriterade fråga och det är den första ekonomiska reformen som parlamentet genomför. Från allmänhetens plats i parlamentet hördes protester som var så allvarliga att talmannen hotade med att utrymma den om de inte lugnade sig.

Processen för att avskaffa skatten har nu påbörjats, men parlamentet behöver godkänna den innan den träder i kraft. Det kan dröja till mars 2014. Abbott säger att:

(…) the Labor party and the Greens are still in denial about the election result.

Han syftar på att väljarna valt honom och hans klimatfientliga politik. Frågan är om inte Abbott själv är den som lever i förnekelse, när han helt struntar i klimatfrågans allvar.

Ledaren för De Gröna i Australien Christine Milne låter hälsa att Australien nu blir “a global pariah on climate change”. Hon säger till journalister i Canberra:

Not only are we abandoning any real ambition to reduce emissions, but at the same time we’re saying we won’t even put up money to help developing countries around the world mitigate and adapt to global warming.

När regeringen var färdiga med att introducera avskaffandet av koldioxidskatten kl 11 idag lokal tid, gick de direkt in på att avskaffa gruvskatten.

Under de pågående klimatförhandlingarna i Warszawa fick Australien skäms-priset Fossil of the Day i måndags för sin urspårade miljöpolitik.

Via The Guardian

Miljö online2

Liknande artiklar