Beowulf Mining vill öppna fler gruvor i Sverige

Foto: Kongevold

– Om du tittar på vad den svenska regeringen har sagt, så finns det en stor potential här i norra Sverige när det kommer till mineraler och naturresurser. Så det kan bli fler gruvor och mer jobb här uppe, säger det brittiska gruvbolagets VD Clive Sinclair-Poulton till Sveriges Radios ekonyheter

Företaget vill börja med de planerade gruvorna i Kallak, Jokkmokk, där man har hittat vad man tror är en av Europas största järnmalmsfyndigheter.

Samerna i kommunen förtvivlar över att deras renbetesmarker kommer att utraderas. Med dem försvinner de försörjningsmöjligheter och traditioner som de har rätt till enligt både svensk och internationell lag. Debatten har resulterat i en splittring mellan samer och svenskar i Jokkmokk. Integrationen har länge varit självklar, men gruvfrågan har medfört kännbara konflikter mellan individer och grupper.

Läs mer:

Gruvan som splittrar Jokkmokk

Lisa Wanneby, Urbergsgruppen: Gruvsveriges gruvregerings gruvpolitik

Miljö online2

Liknande artiklar