Den växande fossilbubblan – så ser den ut

Foto: 4BlueEyes Pete Williamson

Två tredjedelar av de kommersiella tillgångarna av olja, kol och gas kommer inte att kunna förbrännas om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar. Oil Change International har kartlagt de växande fossilbubblan.

Det senaste årtiondet har de kommersiellt gångbara tillgångarna av olja och gas ökat till följd av omfattande investeringar i utvinning av skiffergas/olja samt olja från tjärsand. Två tredjedelar av de nya oljefyndigheterna kommer från okonventionella källor.

Under 2012 nådde utsläppen av CO2 rekordhöga 31.6 miljarder ton. Enligt International Energy Agency/OECD beräknas efterfrågan på energi dessutom öka med 40% tills 2035 och fossila bränslen fortfarande utgöra 75% av energikonsumtionen. De potentiella CO2 utsläppen från nuvarande fossiltillgångar motsvarar 3000 miljarder ton CO2, samtidigt som världens ”koldioxidbudget” för att hålla oss under tvågradersmålet endast motsvarar en tredjedel. Investeringar i fossiltillgångar som inte kan förbrännas på ett säkert sätt borde därför anses vara en ”fossilbubbla” som exempelvis pensionsfonder bör undvika.

Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om filmen Do the Math som berör ämnet hur fossilindustrin ska avstå från att utvinna resurser som man redan har intecknat i sina reserver. Och när man inser svårigheten i detta, så inser man vidden av utmaningen som vi står inför.

Miljö online2

Liknande artiklar