”En besparingsåtgärd med usel tajming”

Foto: Regeringskansliet

Tung kritik mot regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som planerar att dra in stödet för restaurering av våtmarker.

Att regeringen kraftigt tänker skära ner på anslaget till landsbygdsprogrammet, det kritiseras nu av representanter från Svenska Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Svensk Våtmarksfond, Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden WWF samt Carl Piper som är initiativtagare till några av Skånes största våtmarksprojekt.

I en gemensam debattartikel i Göteborgsposten hänvisas till beräkningar från tidningen Land Lantbruk om att de ekonomiska anslagen till landsbygdsprogrammet kraftigt kommer att skäras ner nästa år. Slutsatsen av detta:

Regeringen väljer följaktligen en hårdhänt nedprioritering av miljöfrågorna inför valåret 2014.

Debattörerna skriver att stödet för restaurering av våtmarker helt kommer att dras in, vilket man menar är ”en besparingsåtgärd med usel tajming”, inte minst eftersom våtmarker fyller en viktig funktion som reningsverk för både kväve och fosfor.

Den 3 oktober i år, samma vecka som landsbygdsminister Eskil Erlandssons annonserade regeringens besparingar på Landsbygdsprogrammet, skrev partikollegan tillika miljöministern Lena Ek, tillsammans med ministrar från de övriga Östersjöländerna, under ett avtal om nya åtaganden för ett renare Östersjön. Åtgärdsplanen innebär bland annat att Sverige åtar sig att minska utsläppen av kväve och fosfor, som bidrar till övergödningen av Östersjön och problem som algblomning.

Debattörerna vill nu att regeringen tänker om i frågan. ”Markägare”, skriver man, ”bör ges utökat stöd för restaurering av våtmarker, inte mindre”.

Miljö online2

Liknande artiklar