Minskade köer i Göteborg tack vare trängselskatten

Foto: Tage Olsin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Bilköerna i Göteborg har sett en tydlig minskning jämfört med förra året, tack vare tränselskatten. Nu faller staden på rankingen över de mest trafikdrabbade städerna, skriver GP.

Det är organisationen TomTom, som varje år gör mätningar över framkomlighet och köer i Europas städer. I mätningen de gjort framgår att trängseln har minskat kraftigt, endast 5 andra städer av 169 hade en bättre utveckling än Göteborg. TomToms mätningar bekräftar de analyser som trafikverket gjort och som också kom fram till att trängselskatten har haft en avsevärd effekt på framkomligheten. Samma effekt syntes också i Stockholm när trängselskatten infördes där.

Samtidigt fortsätter Stockholm att toppa listan över städer i Norden med mest trängsel, och understryker därmed behovet av att satsa  på fler och effektiva kollektivtrafiklösningar i huvudstaden. Göteborg faller från tredje till nionde plats på samma lista.

Miljö online2

Liknande artiklar