Ny FN-rapport: 1,5-gradersmålet utom räckhåll om inte utsläppen minskar kraftigt och omedelbart

Foto: John Legear

Målet om 1,5-grader temperaturhöjning kan bara nås om världens länder höjer sina ambitioner kraftigt och agerar omedelbart. Även att nå 2-gradersmålet blir allt dyrare och förenat med fler risker i och med att världens länder inte gör tillräckligt, det skriver FN:s miljöprogram UNEP i en ny rapport.

Världens årliga utsläpp behöver minska med åtminstone 14 procent till 2020 för att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet, och för att kunna nå 2-gradersmålet så billigt som möjligt. För att nå dit behövs att världens länder tar på sig dubbelt så höga minskningsambitioner som idag, och det behöver ske nu. Att inte agera nu kommer innebära ett behov av en mycket brant minskningskurva effter 2020, vilket både kommer bli dyrare och svårare.

De viktigaste åtgärderna för att kunna uppnå minskade utsläpp menar rapporten är:

  • Energieffektiviseringar
  • Avskaffande av fossilsubventioner
  • Begränsningar av metanutsläpp
  • Satsningar på förnybart

The Emissions Gap Report, som rapporten heter har de senaste åren publicerats i anslutning till varje klimattoppmöte, för att påminna om vilka åtgärder som skulle behöva beslutas om. Hittills har dock inte makthavarna lyssnat. Men 19 gången gillt kanske..? Om ett par veckor får vi se hur det gick denna gången.

Miljö online2

Liknande artiklar