Ny rapport sågar minerallagen

Foto: Kitty Terwolbeck

Regeringens gruvpolitik är farlig för Sverige. Det menar forskare i ekonomi, som idag sammanfattar sina slutsatser på Dagens Nyheters debattsida. Rapporten är skriven på uppdrag av Expertgruppen i studier för offentlig ekonomi, som är tillsatt av finansdepartementet.

Rapporten menar att Sveriges befolkning, idag och i framtiden, har rätt till värdet av landets naturresurser. Vinsterna från gruvbrytningen borde därför skattas och fonderas för framtiden.

Poängen med regeringens minerallag är att ju lägre skatterna är, ju högre är de utländska företagens investeringsvilja. När de utländska företagen startar gruvor i Sverige så ger det jobb i den svenska glesbygden. Gruvverksamhet är en väldigt kostsam industri, som innebär stora ingrepp i natur och miljö. Värdet av de nya jobben är därför väldigt litet om Sverige inte får någon del av vinsten från själva resurserna i marken.

Rapporten menar att gruvföretagen inte skulle låta sig skrämmas av beskattning i nivå med andra länder. De naturliga och politiska förutsättningarna gör ändå Sverige till ett konkurrenskraftigt land för gruvbrytning. Kortsiktigheten i lagstiftningen är farlig för Sverige, menar rapportförfattarna. Dels ekonomiskt, men också politiskt eftersom väljarna kommer att känna sig lurade när företagen försvinner med vinsterna.

Regeringens strategi att satsa på gruvindustri som en metod för att skapa jobb på landsbygden har mött hård kritik från civilsamhälle och miljöorganisationer. Dessa menar att även om gruvorna ger jobb och inkomster för i bästa fall några decennier, så förstör de livsmiljön för människor, djur och växter för all framtid.

Miljö online2

Liknande artiklar